Panoràmica de la Ciutat de Valls

JOVES XIQUETS DE VALLS
Tomb del Balcó  16-12-2001
 

Panoràmica: Jordi Climent i Ferré - fotografia dedicada a l'Audrey Forton de France

Dia 16 de desembre de 2001

Vista de la Ciutat de Valls  
Des del Tomb del Balcó
JOVES XIQUETS DE VALLS

Aquestes fotografies NO es poden reproduir per cap mitjà escrit, electrònic, web, sense l'autorització del seu autor i del seu origen:     www.jovesxiquetsdevalls.com   -  WEB  DE LA  JOVES XIQUETS DE VALLS